Úřední deska
Daň z nemovitostí

Informace finančního úřadu k placení daně z nemovitostí za rok 2021.


eg.d

Informace o vypnutí nn 10.5.2021.


Zasedání ZO

Oznámení termínu zasedání ZO č.2/2021


Publicita MMR

Informace o podpoře vybudování víceúčelového hřiště.


Zápis dětí do MŠ Opařany

Oznámení termínu zápisu dětí do MŠ Opařany.


Usnesení ze zasedání ZO č.1

Usnesení ze zasedání ZO ze dne 16.3.2021.


Sčítání lidu 2021

Informace ČSÚ k letošnímu sčítání lidu.


Uzavření OÚ
Zasedání ZO

Oznámení termínu zasedání ZO č.1/2021


Farma Liška

Informace Farmy Liška o změně prodejní doby.


Informace Finančního úřadu

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021 pro Obec Řepeč.


Usnesení ze zasedání ZO.

Usnesení ze zasedání ZO ze dne 29.12.2020


Zasedání ZO

Oznámení termínu zasedání zastupitelstva Obce Řepeč č.6/2020


Návrh rozpočtu.

Návrh rozpočtu Obce Řepeč na rok 2021.


Rozpočtový výhled

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Řepeč na roky 2022 - 2023.


Publicita

Informace o dokončení rekonstrukce kabin.


Usnesení ze zasedání ZO

Usnesení ze zasedání č.5/2020 ze dne 24.11.2020


Zasedání ZO

Oznámení termínu zasedání zastupitelstva obce č.5/2020


Naháňky

Termíny naháněk na černou zvěř.


Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č.7/2020


Odpady

Termíny svozu komunálního odpadu na období podzim / zima 2020/2021.


Usnesení ze zasedání ZO.č.4

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 15.9.2020


Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č.5/2020 a č.6/2020


Zasedání ZO

Oznámení termínu zasedání Zastupitelstva Obce Řepeč č.4.


Nabídka zaměstnání

Bava farma Olší nabízí zaměstnání.


Prodej nemovitosti

Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti.


Nabídka knih.

Nabídka bezplatného odběru knih z místní knihovny v Řepči.


Veřejná vyhláška MZE

Opatření obecné povahy


Volby 2020

Informace k volbám do zastupitelstev krajů.


Oznámení o uzavření OÚ

Informace o uzavření Obecního úřadu.


Usnesení ze zasedání ZO

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.6.2020


Revize katastru

Pozvánka k ústnímu jednání.


Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č.4/2020


Zasedání ZO

Oznámení termínu zasedání ZO č.3/2020


Pojízdná prodejna masa

Informace pro občany- pojízdná prodejna masa.


Revize katastru nemovitostí

Informace pro občany.


Prodej pozemku

Zveřejnění záměru obce prodat pozemky.


Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č.3/2020


Usnesení ze zasedání ZO

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Řepeč ze dne 12.5.2020


Rozpočtová opatření

Rozpočtové změny č.2/2020.


Zasedání ZO

Oznámení termínu zasedání zastupitelstva Obce Řepeč č.2/2020


Pronájem pozemku

Zveřejnění záměru Obce Řepeč pronajmout pozemky.


Daň z nemovitých věcí.

Veřejná vyhláška finančního úřadu.


Zápis do MŠ

Termín zápisu do MŠ Opařany - 1.5.-12.5.2020 ( pouze elektronicky)


MZE

Opatření obecné povahy - hospodaření v lesích.


Odpady

Termíny svozu komunálního odpadu na léto 2020.


Informace o dopravě

Nařízení hejtmanky o regulačním opatření v dopravě za nouzového stavu


Informace o zdravotní péči

Nařízení hejtmanky k zajištění zdravotní péče.


Nabídka stravování.

Informace o nabídce stádlecké hospody.


INFORMACE COMETT

Informace pro cestující se společností Comett plus.


Zajištění nouzového přežití

Informace pro seniory.


Uzavření OÚ

Oznámení o uzavření Obecního úřadu pro veřejnost.


Uzavření Sběrného dvora

Uzavření sběrného dvora v Opařanech.


Valná hromada HS Řepeč-Kášovice

Valná hromada Honebního společenstva se bude konat 28.3.2020 v klubovně Řepečské hospody od 17:00.


Rozpočtová opatření

Rozpočtové změny č.1/2020.


Usnesení ze zasedání ZO

Usnesení ze zasedání ZO č.1 ze dne 25.2.2020


Kácení dřevin

Rozhodnutí o kácení dřevin Obec Řepeč.


Zasedání ZO

Oznámení termínu zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.1/2020


Oznámení finanční správy

Informace k dani z nemovitých věcí


Kácení dřevin

Rozhodnutí o kácení dřevin Vopss.


Usnesení ze zasedání

Usnesení ze zasedání ZO č.7 ze dne 23.12.2019


Oznámení katastrálního úřadu

Oznámení katastrálního úřadu o vyhlášení revize katastru nemovitostí.


Rozpočtové změny

Rozpočtové změny 11/2019


Rozpočtový výhled 2021-2022

Rozpočtový výhled 2021-2022 - schválený 23.12.2019


Schválený rozpočet na rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020


Směna pozemků

Oznámení záměru Obce Řepeč směnit pozemky.


Zasedání ZO

Oznámení termínu zasedání ZO Řepeč


Návrh rozpočtu 2020

Návrh rozpočtu Obce Řepeč na rok 2020 / Výkaz plnění rozpočtu 11/2019.


Kácení dřevin

Povolení kácení dřevin - Grelová / Rejthar


Záměr směny pozemků

Oznámení záměru Obce Řepeč směnit pozemky.


Ořez stromů

Upozornění vlastníkům nemovitosti na dodržování ochranného pásma podél nadzemního vedení E.ON.


Dražební vyhláška

Dražební vyhláška - Vávra Jaroslav


Dražební vyhláška

Zveřejnění dražební vyhlášky - pozemek p.č 933/1 - Bežerovice


Svoz odpadu

Termíny svozu komunálního odpadu podzim -zima 2019/2020


Veřejná vyhláška.

4 aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje


Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy MZE - zalesńování.


Záměr prodeje pozemku

Zveřejnění záměru prodeje pozemků v obci Řepeč.


Kácení dřevin

Povolení kácení - lípa srdčitá


Kalkulace stočné

Kalkulace stočného v roce 2018-2019


Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška finančního úřadu k dani z nemovitých věcí.


Pronájem sociálního bydlení

Zveřejnění záměru pronajmout sociální byty v obci Řepeč.


Veřejná vyhláška

Stanovení místní úpravy provozu.


Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu.


ustavující zasedání ZO

Informace o ustavujícím zasedání ZO Řepeč


Opatření obecné povahy

Stanovení místní úpravy provozu -silnice III/1228 a MK p.č.1032/3


Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška odboru dopravy - Most přes Oltyňský potok.


Zasedání zastupitelstva Jčk

Oznámení termínu zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje.


Sociální bydlení

Informace o budování sociálního bydlení v obci Řepeč.


Informace pro vlastníky lesa

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníků lesa předcházet a bránit šíření a přemnožení škůdců.


Prodej pozemku

Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 607/1.


Záměr prodeje pozemku

Oznámení záměre prodeje pozemku p.č.42/2.


Kácení dřevin

Rozhodnutí o povolení kácení dřevin- Hořejší.


Oznámení záměru prodeje pozemku

Oznámení záměru prodeje pozemku pč.607/1


Změna Územního plánu č.2 Obce Řepeč

Vydání Opatření obecné povahy- Změna ÚP č.2 obce Řepeč.


Vyhláška ÚP

Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č.2 Územního plánu ŘEPEČ a data konání jeho projednání.


Kácení dřevin

Rozhodnutí o povolení kácení dřevin - SŮS.


Změna č.2 ÚP Řepeč

Vyhláška ke společnému projednání změny č. 2 ÚP Řepeč


Změna č. 2 UP Řepeč

Vyhláška o projednání zprávy o uplatňování územního plánu Řepeč.


Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na výstavbu ČOV Řepeč.


Hasiči Řepeč

Kontakty na zásahovou jednotku SDH Řepeč.


Veřejná vyhláška KÚ

Stanovení rozsahu záplavových území významných vodních toků.


Výstavba ČOV.

Výběrové řízení na dodavatele stavby ČOV Řepeč.


Informace pro občany

Informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových občanům.


Kácení dřevin

Rozhodnutí k povolení kácení dřevin SÚS.


Kácení dřevin

Rozhodnutí o povolení kácení dřevin.


Sazebník úhrad

Zveřejnění sazebníku úhrad Obecního úřadu Řepeč za tisk, kopírování a podávání informací.


Pro všechny vlastníky nemovitostí

Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Oslavy výročí založení obce 24.8.2013

Odkaz na fotogalerii z oslav v Řepči


Územní rozhodnutí

Územní rozhodnutí o umístšní ČOV v obci Řepeč


Provozní řád Dětského hřiště

Pravidla pro chování návštěvníků dětského hřiště v parku na návsi.


Vyhláška k územnímu plánu

Vyhláška k územnímu plánu