Obecně závazné vyhlášky
Územní plán

Změna č. 3 ÚP Řepeč


Strategický rozvojový dokument

Strategický rozvojový dokument Obce Řepeč do roku 2030.


Místní program obnovy venkova

Místní program obnovy venkova na období 2023 -2026.


Obecně závazná vyhláška

OZV č.2/2021


Obecně závazná vyhláška

OZV č. 1/2021


Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška č. 3/2020


Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky č.1/2020 o poplatku ze psů a č.2/2020 o poplatku za svoz a likvidaci komunálních odpadů.


OZV 4/2019

Obecně závazná vyhláška č.4/2019 - Požární řád.


OZV 3/2019

Obecně závazná vyhláška č.3/2019.


OZV 2/2019

Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o nočním klidu.


OZV 01/2019

Veřejně závazná vyhláška 01/2019 o nočním klidu.


Opatření č.1/2019

Tržní řád Obce Řepeč.


Stanovení provozu

Stanovení provozu restaurační předzahrádky.


Požární řád

Požární řád obce Řepeč


LHP

Lesní hospodářský plán pro Obecní lesy Řepeč na období 2018-2028.


Veřejná vyhláška

Zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací.


Plán rozvoje sportu

Plán rozvoje sportu pro Obec Řepeč 2018-2025


Územní plán

Platný územní plán obce ŘEPEČ po změně č.2.


Územní studie - Na Loučkách

Zveřejnění schválené územní studie pro lokalitu ,,Na Loučkách" .


Veřejná vyhláška

Zveřejnění obecně závazné vyhlášky Obce Řepeč č.2/2017


veřejná vyhláška

Zveřejnění obecně závazné vyhlášky Obce Řepeč č.1/2017.


OZV 03_2015

Obecně závazná vyhláška upravující výši a způsob úhrady místních poplatků v obci Řepeč.


OZV 02-2015

Obecně závazná vyhláška upravující způsob úhrady a výši stočného v obci Řepeč.


Vyhláška - stočné

Návrh OZV o způsobu výpočtu a úhrady stočného v obci Řepeč.


Vyhláška č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška o třídění a likvidaci odpadů na území obce Řepeč.


Oznámení o poskytnutí informace

Informace ze dne 23.12.2014


LHP Řepeč

Lesní hospodářský plán obce Řepeč .


Lesní hospodářský plán

LHP 501


Místní program obnovy venkova

Plné znění Místního programu obnovy venkova obce Řepeč na období 2014-2018.


Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - změna č.1 UP Řepeč.


Program obnovy venkova obce Řepeč

Plné znění Místního programu obnovy venkova schváleného zastupitelstvem obce Řepeč 24.2.2009


Obecně závazná vyhláška č. 1/2007

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007


Ochrana životního prostředí

O ochraně životního prostředí a čistotě na území obce Řepeč