Úřední deska

Očkování psů proti vzteklině

Povinné očkování psů proti vzteklině proběhne v úterý 29.8.2023

Očkování psů proti vzteklině - Řepeč

úterý 29.8.2023   čas 16:30 - 17:15 hod.

místo -  náves před hospodou

cena - 100 Kč,-