Úřední deska

Revize katastru nemovitostí

Informace pro občany.

Od čtvrtka 4.června 2020 budou pracovnice Katastrálního úřadu v Táboře osobně kontaktovat majitele nemovitostí u nichž byl v rámci revize KN zjištěn nesoulad mezi stavem evidencí KN a skutečným stavem.