Vítejte v obci Řepeč

Obec Řepeč leží v jižních Čechách ve vzdálenosti 17 km jihozápadně od okresního města Tábora. Katastrální území má rozlohu 1279 ha. Obec leží v geomorfologické oblasti Bechyňské pahorkatiny v povodí řeky Lužnice, terén je mírně zvlněný s poměrně značným zastoupením lesů.Historie obce Řepeč je zachycena v Kronice, přesněji Pamětní knize obce Řepče, která byla založena dne 20. srpna 1927. Obsahuje dva díly , z nichž první má celkem 200 stran a zahrnuje období od roku 1927 do roku 1960, druhý díl pokračuje až do období roku 1985. U zrodu kroniky stál 1. kronikář naší obce p. František Brožek ( narodil se 3.8.1898 v Přehořově, od roku 1919 učil na obecné škole ve Stádlci, v roce 1924 byl přeložen na Obecnou školu v Řepči, kde působil až do července 1927, látku na kroniku prý čerpal ze zápisků řídícího učitele Františka Housky a ze školní kroniky) . První statě kroniky se týkají informací o nejstarší historii obce Řepeč tak, jak je kronikář posbíral z různých historických dokumentů.

Vůbec nejstarší historie naší vsi zasahuje až do střední doby bronzové, kdy začal tato území . osidlovat lid s mohylovou kulturou. Dokladem toho je 42 mohyl nalezených v lese „Atlas“ u Řepče.

Ves Řepeč, pokud paměti sahají, náležela k biskupskému panství Týnu nad Vltavou. 28.5.1283 ji pro svou odlehlost prodal biskup Tobiáš Jindřichovi z Rožmberka, načež příslušela i s 20 lány k Příběnicům. Poněvadž zůstaly Příběnice od r. 1437 neosídlené, části obce Řepeč připadly choustnickému panství. Od 16. století příslušela ves ke statku Stádleckému, a to až do roku1848. Od roku1850 je samostatnou obcí s osadou Kášovice.Roku 1750 bylo v Řepči 17 gruntů a 1 chalupa, roku 1880 však již 56 čísel a celkem 449 mužů a žen. V tomto období vznikají jména částí obce – Na Karlově, V Souhradí, Za Humny… a jména polí – V Řepečkách, K Jablonskému, Pod Kuklí…Mapová aplikace

Úvodní stránka - Mapový portál

Anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Novinky na úřední desce

Prodej majetku.

Nabídka prodeje nepotřebného majetku obce.


Svoz odpadu

Termíny svozu komunálního odpadu na léto 2018.


Zasedání ZO

Oznámení termínu zasedání ZO Řepeč č.2.


Sociální bydlení

Informace o budování sociálního bydlení v obci Řepeč.


Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č.2/2018


Informace pro vlastníky lesa

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníků lesa předcházet a bránit šíření a přemnožení škůdců.


Poplatky 2018

Informace o výši poplatků pro rok 2018 včetně DPH za osobu a rok.


Usnesení ze zasedání ZO

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.1/2018


Zasedání zastupitelstva Jčk

Oznámení termínu zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje.


Územní studie - Na Loučkách

Zveřejnění schválené územní studie pro lokalitu ,,Na Loučkách" .


Aktuality

Kácení dřevin
Povolení kácení dřevin - Grelová / Rejthar
více
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.10/2019
více
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.9/2019
více
Záměr směny pozemků
Oznámení záměru Obce Řepeč směnit pozemky.
více
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání ZO Řepeč ze dne 12.11.2019
více
Upozornění pro občany
V sobotu 16.11.2019 bude v lesích okolo Řepče probíhat naháňka na černou zvěř. Omezte prosím vstup do lesa.
více
Nabídka pro občany
více
Účetní výkazy
Výkaz 10/2019
více
Zasedání ZO.
Oznámení termínu zasedání ZO Řepeč č.6.
více