Vítejte v obci Řepeč

Obec Řepeč leží v jižních Čechách ve vzdálenosti 17 km jihozápadně od okresního města Tábora. Katastrální území má rozlohu 1279 ha. Obec leží v geomorfologické oblasti Bechyňské pahorkatiny v povodí řeky Lužnice, terén je mírně zvlněný s poměrně značným zastoupením lesů.Historie obce Řepeč je zachycena v Kronice, přesněji Pamětní knize obce Řepče, která byla založena dne 20. srpna 1927. Obsahuje dva díly , z nichž první má celkem 200 stran a zahrnuje období od roku 1927 do roku 1960, druhý díl pokračuje až do období roku 1985. U zrodu kroniky stál 1. kronikář naší obce p. František Brožek ( narodil se 3.8.1898 v Přehořově, od roku 1919 učil na obecné škole ve Stádlci, v roce 1924 byl přeložen na Obecnou školu v Řepči, kde působil až do července 1927, látku na kroniku prý čerpal ze zápisků řídícího učitele Františka Housky a ze školní kroniky) . První statě kroniky se týkají informací o nejstarší historii obce Řepeč tak, jak je kronikář posbíral z různých historických dokumentů.

Vůbec nejstarší historie naší vsi zasahuje až do střední doby bronzové, kdy začal tato území . osidlovat lid s mohylovou kulturou. Dokladem toho je 42 mohyl nalezených v lese „Atlas“ u Řepče.

Ves Řepeč, pokud paměti sahají, náležela k biskupskému panství Týnu nad Vltavou. 28.5.1283 ji pro svou odlehlost prodal biskup Tobiáš Jindřichovi z Rožmberka, načež příslušela i s 20 lány k Příběnicům. Poněvadž zůstaly Příběnice od r. 1437 neosídlené, části obce Řepeč připadly choustnickému panství. Od 16. století příslušela ves ke statku Stádleckému, a to až do roku1848. Od roku1850 je samostatnou obcí s osadou Kášovice.Roku 1750 bylo v Řepči 17 gruntů a 1 chalupa, roku 1880 však již 56 čísel a celkem 449 mužů a žen. V tomto období vznikají jména částí obce – Na Karlově, V Souhradí, Za Humny… a jména polí – V Řepečkách, K Jablonskému, Pod Kuklí…Kalendář akcí


Sportoviště

Novinky na úřední desce

Zápis 1. třída

Oznámení termínu zápisů do 1. třídy v ZŠ Opařany.


Zasedání ZO

Oznámení termínu zasedání ZO č.3/2023


Návrh na vyhlášení přírodní památky údolí Lužnice

Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č.1/2023


Uzavření OÚ

.Oznámení o uzavření Obecního úřadu 28.2.2023.


Usnesení ze zasedání ZO

Usnesení ze zasedání ZO č.2/2023 ze dne 21.2.2023


Zasedání ZO

Oznámení termínu zasedání ZO č.2/2023


Usnesení ze zasedání ZO.

Usnesení ze zasedání ZO č.1 ze dne 17.1.2023.


Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č.9/2022


Zasedání ZO

Oznámení termínu zasedání ZO č.1.


Aktuality

Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání Zastupitelstva obce Řepeč č. 3/2024
více
Prodej ovoce a zeleniny
Informace pro občany o termínech prodeje ovoce .
více
Opatření Obecné povahy - vlk
více
Prodej nosnic
31.5.2024 na návsi před prodejnou
více
Prodejna COOP
více
Účetní výkazy
Výkaz 04/2024
více
První zasedání okrskové volební komise
Informace o termínu zasedání okrskové volební komise pro volby do EP.
více
Opatření obecné povahy - uzavírka most Stádlec
více

Pozvánka

Pozvánka na tradiční myslivecký ples 25.12.2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-na-ples-2019.pdf 68.1 Kb

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled 2021 - 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyhled-rozpoctu-2021.pdf 306.1 Kb

Kácení dřevin

Povolení kácení dřevin -Patceltová.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kaceni-drevin-patceltova.pdf 294.9 Kb

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - výjimka k lovu bobra evropského.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
a-navrh-zmeny-oop-bobr-uredni-deska-s.z.-130079-2019.pdf 217.2 Kb