Vítejte v obci Řepeč

Obec Řepeč leží v jižních Čechách ve vzdálenosti 17 km jihozápadně od okresního města Tábora. Katastrální území má rozlohu 1279 ha. Obec leží v geomorfologické oblasti Bechyňské pahorkatiny v povodí řeky Lužnice, terén je mírně zvlněný s poměrně značným zastoupením lesů.Historie obce Řepeč je zachycena v Kronice, přesněji Pamětní knize obce Řepče, která byla založena dne 20. srpna 1927. Obsahuje dva díly , z nichž první má celkem 200 stran a zahrnuje období od roku 1927 do roku 1960, druhý díl pokračuje až do období roku 1985. U zrodu kroniky stál 1. kronikář naší obce p. František Brožek ( narodil se 3.8.1898 v Přehořově, od roku 1919 učil na obecné škole ve Stádlci, v roce 1924 byl přeložen na Obecnou školu v Řepči, kde působil až do července 1927, látku na kroniku prý čerpal ze zápisků řídícího učitele Františka Housky a ze školní kroniky) . První statě kroniky se týkají informací o nejstarší historii obce Řepeč tak, jak je kronikář posbíral z různých historických dokumentů.

Vůbec nejstarší historie naší vsi zasahuje až do střední doby bronzové, kdy začal tato území . osidlovat lid s mohylovou kulturou. Dokladem toho je 42 mohyl nalezených v lese „Atlas“ u Řepče.

Ves Řepeč, pokud paměti sahají, náležela k biskupskému panství Týnu nad Vltavou. 28.5.1283 ji pro svou odlehlost prodal biskup Tobiáš Jindřichovi z Rožmberka, načež příslušela i s 20 lány k Příběnicům. Poněvadž zůstaly Příběnice od r. 1437 neosídlené, části obce Řepeč připadly choustnickému panství. Od 16. století příslušela ves ke statku Stádleckému, a to až do roku1848. Od roku1850 je samostatnou obcí s osadou Kášovice.Roku 1750 bylo v Řepči 17 gruntů a 1 chalupa, roku 1880 však již 56 čísel a celkem 449 mužů a žen. V tomto období vznikají jména částí obce – Na Karlově, V Souhradí, Za Humny… a jména polí – V Řepečkách, K Jablonskému, Pod Kuklí…Kalendář akcí


Sportoviště

Novinky na úřední desce

Uzavření OÚ

Informace o uzavření Obecního úřadu dne 2.8.2022


Komunální volby 2022

Pozvánka na předvolební schůzi 1. 7. 2022


Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č.5/2022


Usnesení ze zasedání ZO

Usnesení ze zasedání ZO č.3/2022


Palivové dřevo

Nabídka palivového dřeva z LHC Příběničky.


Prodej ovoce

V pátek 24.6.2022 od 9 do 9:30 hod. bude na návsi prodejce s jahodami a meruňkami.


Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č.4/2022


záměr prodeje

Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti.


Zasedání ZO

Oznámení termínu zasedání zastupitelstva obce.


Závěrečný účet 2021

Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce Řepeč za rok 2021


Aktuality

Zasedání ZO
Oznámení termínu konání zasedání ZO dne 12.9.2022
více
Přerušení dodávky el. energie
Oznámení o přerušení dodávky el. energie v obci.
více
Informace pro občany
Informace pro občany k dotačnímu programu Jihočeského kraje ,, My v tom Jihočechy nenecháme "
více
POV 2022
Informace o dokončení akce podpořené z POV 2022.
více
Pozvánka
setkání rodáků, občanů a přátel Dobronice u Bechyně
více
Očkování proti vzteklině
Informace o povinném očkování psů proti vzteklině 30.8.2022
více
Uzavření OÚ
Informace o uzavření Obecního úřadu dne 2.8.2022
více
Komunální volby 2022
Informace volební okrsek Řepeč
více

Pozvánka

Pozvánka na tradiční myslivecký ples 25.12.2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-na-ples-2019.pdf 68.1 Kb

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled 2021 - 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyhled-rozpoctu-2021.pdf 306.1 Kb

Kácení dřevin

Povolení kácení dřevin -Patceltová.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kaceni-drevin-patceltova.pdf 294.9 Kb

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - výjimka k lovu bobra evropského.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
a-navrh-zmeny-oop-bobr-uredni-deska-s.z.-130079-2019.pdf 217.2 Kb