Vítejte v obci Řepeč

Obec Řepeč leží v jižních Čechách ve vzdálenosti 17 km jihozápadně od okresního města Tábora. Katastrální území má rozlohu 1279 ha. Obec leží v geomorfologické oblasti Bechyňské pahorkatiny v povodí řeky Lužnice, terén je mírně zvlněný s poměrně značným zastoupením lesů.Historie obce Řepeč je zachycena v Kronice, přesněji Pamětní knize obce Řepče, která byla založena dne 20. srpna 1927. Obsahuje dva díly , z nichž první má celkem 200 stran a zahrnuje období od roku 1927 do roku 1960, druhý díl pokračuje až do období roku 1985. U zrodu kroniky stál 1. kronikář naší obce p. František Brožek ( narodil se 3.8.1898 v Přehořově, od roku 1919 učil na obecné škole ve Stádlci, v roce 1924 byl přeložen na Obecnou školu v Řepči, kde působil až do července 1927, látku na kroniku prý čerpal ze zápisků řídícího učitele Františka Housky a ze školní kroniky) . První statě kroniky se týkají informací o nejstarší historii obce Řepeč tak, jak je kronikář posbíral z různých historických dokumentů.

Vůbec nejstarší historie naší vsi zasahuje až do střední doby bronzové, kdy začal tato území . osidlovat lid s mohylovou kulturou. Dokladem toho je 42 mohyl nalezených v lese „Atlas“ u Řepče.

Ves Řepeč, pokud paměti sahají, náležela k biskupskému panství Týnu nad Vltavou. 28.5.1283 ji pro svou odlehlost prodal biskup Tobiáš Jindřichovi z Rožmberka, načež příslušela i s 20 lány k Příběnicům. Poněvadž zůstaly Příběnice od r. 1437 neosídlené, části obce Řepeč připadly choustnickému panství. Od 16. století příslušela ves ke statku Stádleckému, a to až do roku1848. Od roku1850 je samostatnou obcí s osadou Kášovice.Roku 1750 bylo v Řepči 17 gruntů a 1 chalupa, roku 1880 však již 56 čísel a celkem 449 mužů a žen. V tomto období vznikají jména částí obce – Na Karlově, V Souhradí, Za Humny… a jména polí – V Řepečkách, K Jablonskému, Pod Kuklí…Kalendář akcí


Sportoviště

Novinky na úřední desce

Usnesení za zasedání ZO

Usnesení ze zasedání ZO č. 5 ze dne 29.11.2022


Kácení dřevin rostoucích mimo les

Povolení ke kácení dřevin - Pražmová


Volby prezidenta ČR 2023

Informace volební okrsek - prezidentské volby.


Zasedání ZO

Oznámení termínu zasedání zastupitelstva Obce Řepeč č.5/2022


Informace datové schránky

Ministerstvo vnitra - zřizování datových schránek


Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství - OOP.


Informace pro občany

Termíny naháněk v HS Příběničky.


Usnesení ze zasedání ZO

Usnesení z ustavujícího zasedání ZO Řepeč.


Ustavující zasedání ZO

Informace o termínu ustavujícího zasedání ZO Řepeč


Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č.7/2022


Aktuality

Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.9/2022
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání ZO č.1.
více
Svoz odpadu 5.1.2023
Kdo neměl dnes vyvezenu popelnici, nechte ji přistavenou u silnice na zítra, tj. pátek 6.1.2023.
více
Zpravodaj č.4/2022
Publikováno nové číslo Zpravodaje.
více
zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání ZO Řepeč
více

Myslivecký ples 2022

Myslivecký ples 2022


Nabídka pro občany
Nabídka na registraci pro automatické zasílání aktuálních zpráv.
více
Účetní výkazy
Výkaz 11/2022
více

Pozvánka

Pozvánka na tradiční myslivecký ples 25.12.2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-na-ples-2019.pdf 68.1 Kb

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled 2021 - 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyhled-rozpoctu-2021.pdf 306.1 Kb

Kácení dřevin

Povolení kácení dřevin -Patceltová.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kaceni-drevin-patceltova.pdf 294.9 Kb

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - výjimka k lovu bobra evropského.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
a-navrh-zmeny-oop-bobr-uredni-deska-s.z.-130079-2019.pdf 217.2 Kb