Vítejte v obci Řepeč

Obec Řepeč leží v jižních Čechách ve vzdálenosti 17 km jihozápadně od okresního města Tábora. Katastrální území má rozlohu 1279 ha. Obec leží v geomorfologické oblasti Bechyňské pahorkatiny v povodí řeky Lužnice, terén je mírně zvlněný s poměrně značným zastoupením lesů.Historie obce Řepeč je zachycena v Kronice, přesněji Pamětní knize obce Řepče, která byla založena dne 20. srpna 1927. Obsahuje dva díly , z nichž první má celkem 200 stran a zahrnuje období od roku 1927 do roku 1960, druhý díl pokračuje až do období roku 1985. U zrodu kroniky stál 1. kronikář naší obce p. František Brožek ( narodil se 3.8.1898 v Přehořově, od roku 1919 učil na obecné škole ve Stádlci, v roce 1924 byl přeložen na Obecnou školu v Řepči, kde působil až do července 1927, látku na kroniku prý čerpal ze zápisků řídícího učitele Františka Housky a ze školní kroniky) . První statě kroniky se týkají informací o nejstarší historii obce Řepeč tak, jak je kronikář posbíral z různých historických dokumentů.

Vůbec nejstarší historie naší vsi zasahuje až do střední doby bronzové, kdy začal tato území . osidlovat lid s mohylovou kulturou. Dokladem toho je 42 mohyl nalezených v lese „Atlas“ u Řepče.

Ves Řepeč, pokud paměti sahají, náležela k biskupskému panství Týnu nad Vltavou. 28.5.1283 ji pro svou odlehlost prodal biskup Tobiáš Jindřichovi z Rožmberka, načež příslušela i s 20 lány k Příběnicům. Poněvadž zůstaly Příběnice od r. 1437 neosídlené, části obce Řepeč připadly choustnickému panství. Od 16. století příslušela ves ke statku Stádleckému, a to až do roku1848. Od roku1850 je samostatnou obcí s osadou Kášovice.Roku 1750 bylo v Řepči 17 gruntů a 1 chalupa, roku 1880 však již 56 čísel a celkem 449 mužů a žen. V tomto období vznikají jména částí obce – Na Karlově, V Souhradí, Za Humny… a jména polí – V Řepečkách, K Jablonskému, Pod Kuklí…Kalendář akcí


Sportoviště

Novinky na úřední desce

Očkování psů proti vzteklině

Povinné očkování psů proti vzteklině proběhne v úterý 29.8.2023


Zasedání ZO

Oznámení termínu zasedání ZO Řepeč č.5


Podpora nově narozených dětí 2023 - Publicita

Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č.5/2023


Publicita POV 2023

Informace o dotaci poskytnuté Jihočeským krajem v rámci Programu obnovy venkova 2023


Veřejná vyhláška

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lukáš Domín.


Pozvánka

pozvánka - oslavy 740 let založení Obce Řepeč


Usnesení ze zasedání ZO

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č.4 ze dne 20.6.2023


Závěrečný účet 2022

Schválený Závěrečný účet Obce Řepeč za rok 2022


Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č.4/2023


Aktuality

Pozvánka CETIN - optika
více
Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled obce Řepeč 2025-2026.
více
Rozpočet 2024
Návrh rozpočtu obce Řepeč na rok 2024.
více
Pozvánka
Pozvánka na koncert skupiny Čechomor
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání ZO. č.6/2023
více
Pozvánka
Pozvánka na den otevřených dveří ZD Opařany.
více
Očkování psů proti vzteklině
Povinné očkování psů proti vzteklině proběhne v úterý 29.8.2023
více
Účetní výkazy
Výkaz 7/2023
více

Pozvánka

Pozvánka na tradiční myslivecký ples 25.12.2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-na-ples-2019.pdf 68.1 Kb

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled 2021 - 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyhled-rozpoctu-2021.pdf 306.1 Kb

Kácení dřevin

Povolení kácení dřevin -Patceltová.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kaceni-drevin-patceltova.pdf 294.9 Kb

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - výjimka k lovu bobra evropského.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
a-navrh-zmeny-oop-bobr-uredni-deska-s.z.-130079-2019.pdf 217.2 Kb