Vítejte v obci Řepeč

Obec Řepeč leží v jižních Čechách ve vzdálenosti 17 km jihozápadně od okresního města Tábora. Katastrální území má rozlohu 1279 ha. Obec leží v geomorfologické oblasti Bechyňské pahorkatiny v povodí řeky Lužnice, terén je mírně zvlněný s poměrně značným zastoupením lesů.Historie obce Řepeč je zachycena v Kronice, přesněji Pamětní knize obce Řepče, která byla založena dne 20. srpna 1927. Obsahuje dva díly , z nichž první má celkem 200 stran a zahrnuje období od roku 1927 do roku 1960, druhý díl pokračuje až do období roku 1985. U zrodu kroniky stál 1. kronikář naší obce p. František Brožek ( narodil se 3.8.1898 v Přehořově, od roku 1919 učil na obecné škole ve Stádlci, v roce 1924 byl přeložen na Obecnou školu v Řepči, kde působil až do července 1927, látku na kroniku prý čerpal ze zápisků řídícího učitele Františka Housky a ze školní kroniky) . První statě kroniky se týkají informací o nejstarší historii obce Řepeč tak, jak je kronikář posbíral z různých historických dokumentů.

Vůbec nejstarší historie naší vsi zasahuje až do střední doby bronzové, kdy začal tato území . osidlovat lid s mohylovou kulturou. Dokladem toho je 42 mohyl nalezených v lese „Atlas“ u Řepče.

Ves Řepeč, pokud paměti sahají, náležela k biskupskému panství Týnu nad Vltavou. 28.5.1283 ji pro svou odlehlost prodal biskup Tobiáš Jindřichovi z Rožmberka, načež příslušela i s 20 lány k Příběnicům. Poněvadž zůstaly Příběnice od r. 1437 neosídlené, části obce Řepeč připadly choustnickému panství. Od 16. století příslušela ves ke statku Stádleckému, a to až do roku1848. Od roku1850 je samostatnou obcí s osadou Kášovice.Roku 1750 bylo v Řepči 17 gruntů a 1 chalupa, roku 1880 však již 56 čísel a celkem 449 mužů a žen. V tomto období vznikají jména částí obce – Na Karlově, V Souhradí, Za Humny… a jména polí – V Řepečkách, K Jablonskému, Pod Kuklí…Kalendář akcí

Mapová aplikace

Úvodní stránka - Mapový portál

Anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Novinky na úřední desce

Usnesení ze zasedání ZO č.1

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.2.2019.


Zasedání ZO

Oznámení termínu zasedání Zastupitelstva obce č.2/2019.


Zasedání ZO

Oznámení termínu zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.1/2019


Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení termínu zasedání zastupitelstva Jčk.


Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č.10/2018.


Projektová dokumentace -hřiště

Kompletní projektová dokumentace na vybudování víceúčelového hřiště v obci Řepeč.


Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č.9/2018


Usnesení ze zasedání ZO

Usnesení ze zasedání č.7 ze dne 22.12.2018


Pronájem sociálního bydlení

Zveřejnění záměru pronajmout sociální byty v obci Řepeč.


Zasedání ZO

Oznámení termínu zasedání zastupitelstva obce.


Aktuality

Kácení dřevin
Rozhodnutí o kácení dřevin Obec Řepeč.
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.1/2020
více
Účetní výkazy
Výkaz 12/2019
více
Účetní výkazy
Výkaz 11/2019
více
Schválený rozpočet na rok 2020
Schválený rozpočet na rok 2020
více
Oznámení katastrálního úřadu
Oznámení katastrálního úřadu o vyhlášení revize katastru nemovitostí.
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie
Vypnutí el. energie dne 3.1.2020
více
Pozvánka
Pozvánka na tradiční myslivecký ples 25.12.2019
více
Kácení dřevin
Povolení kácení dřevin - Grelová / Rejthar
více

Pozvánka

Pozvánka na tradiční myslivecký ples 25.12.2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-na-ples-2019.pdf 68.1 Kb

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled 2021 - 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyhled-rozpoctu-2021.pdf 306.1 Kb

Kácení dřevin

Povolení kácení dřevin -Patceltová.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kaceni-drevin-patceltova.pdf 294.9 Kb

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - výjimka k lovu bobra evropského.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
a-navrh-zmeny-oop-bobr-uredni-deska-s.z.-130079-2019.pdf 217.2 Kb