Vítejte v obci Řepeč

Obec Řepeč leží v jižních Čechách ve vzdálenosti 17 km jihozápadně od okresního města Tábora. Katastrální území má rozlohu 1279 ha. Obec leží v geomorfologické oblasti Bechyňské pahorkatiny v povodí řeky Lužnice, terén je mírně zvlněný s poměrně značným zastoupením lesů.Historie obce Řepeč je zachycena v Kronice, přesněji Pamětní knize obce Řepče, která byla založena dne 20. srpna 1927. Obsahuje dva díly , z nichž první má celkem 200 stran a zahrnuje období od roku 1927 do roku 1960, druhý díl pokračuje až do období roku 1985. U zrodu kroniky stál 1. kronikář naší obce p. František Brožek ( narodil se 3.8.1898 v Přehořově, od roku 1919 učil na obecné škole ve Stádlci, v roce 1924 byl přeložen na Obecnou školu v Řepči, kde působil až do července 1927, látku na kroniku prý čerpal ze zápisků řídícího učitele Františka Housky a ze školní kroniky) . První statě kroniky se týkají informací o nejstarší historii obce Řepeč tak, jak je kronikář posbíral z různých historických dokumentů.

Vůbec nejstarší historie naší vsi zasahuje až do střední doby bronzové, kdy začal tato území . osidlovat lid s mohylovou kulturou. Dokladem toho je 42 mohyl nalezených v lese „Atlas“ u Řepče.

Ves Řepeč, pokud paměti sahají, náležela k biskupskému panství Týnu nad Vltavou. 28.5.1283 ji pro svou odlehlost prodal biskup Tobiáš Jindřichovi z Rožmberka, načež příslušela i s 20 lány k Příběnicům. Poněvadž zůstaly Příběnice od r. 1437 neosídlené, části obce Řepeč připadly choustnickému panství. Od 16. století příslušela ves ke statku Stádleckému, a to až do roku1848. Od roku1850 je samostatnou obcí s osadou Kášovice.Roku 1750 bylo v Řepči 17 gruntů a 1 chalupa, roku 1880 však již 56 čísel a celkem 449 mužů a žen. V tomto období vznikají jména částí obce – Na Karlově, V Souhradí, Za Humny… a jména polí – V Řepečkách, K Jablonskému, Pod Kuklí…Kalendář akcí


Sportoviště

Novinky na úřední desce

Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č.4/2022


záměr prodeje

Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti.


Zasedání ZO

Oznámení termínu zasedání zastupitelstva obce.


Závěrečný účet 2021

Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce Řepeč za rok 2021


Vyhláška

Veřejné projednání návrhu Změny č.3 ÚP Řepeč


Dražební vyhláška

Dražba nemovitosti čp.31


eg.d

Oznámení o přerušení dodávky el. energie 18.5.2022


Pouť Opařany

Pozvánka na Pouť v Opařanech 15.5.


rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č.3/2022


Usnesení ze zasedání ZO

Usnesení ze zasedání ZO ze dne 19.4.2022


Aktuality

Oznámení pro občany
Každý pátek od 9 hod - 9:30 hod. bude na návsi prodejce jahod a meruněk.
více
Závěrečný účet 2022
Návrh závěrečného účtu Obce Řepeč za rok 2022
více
Zpravodaj 01/2023
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více
Oprava mostu do Opařan
více
Zápis 1. třída
Oznámení termínu zápisů do 1. třídy v ZŠ Opařany.
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání ZO č.3/2023
více
Návrh na vyhlášení přírodní památky údolí Lužnice
více
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.1/2023
více

Pozvánka

Pozvánka na tradiční myslivecký ples 25.12.2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-na-ples-2019.pdf 68.1 Kb

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled 2021 - 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyhled-rozpoctu-2021.pdf 306.1 Kb

Kácení dřevin

Povolení kácení dřevin -Patceltová.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kaceni-drevin-patceltova.pdf 294.9 Kb

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - výjimka k lovu bobra evropského.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
a-navrh-zmeny-oop-bobr-uredni-deska-s.z.-130079-2019.pdf 217.2 Kb