Vítejte v obci Řepeč

Obec Řepeč leží v jižních Čechách ve vzdálenosti 17 km jihozápadně od okresního města Tábora. Katastrální území má rozlohu 1279 ha. Obec leží v geomorfologické oblasti Bechyňské pahorkatiny v povodí řeky Lužnice, terén je mírně zvlněný s poměrně značným zastoupením lesů.Historie obce Řepeč je zachycena v Kronice, přesněji Pamětní knize obce Řepče, která byla založena dne 20. srpna 1927. Obsahuje dva díly , z nichž první má celkem 200 stran a zahrnuje období od roku 1927 do roku 1960, druhý díl pokračuje až do období roku 1985. U zrodu kroniky stál 1. kronikář naší obce p. František Brožek ( narodil se 3.8.1898 v Přehořově, od roku 1919 učil na obecné škole ve Stádlci, v roce 1924 byl přeložen na Obecnou školu v Řepči, kde působil až do července 1927, látku na kroniku prý čerpal ze zápisků řídícího učitele Františka Housky a ze školní kroniky) . První statě kroniky se týkají informací o nejstarší historii obce Řepeč tak, jak je kronikář posbíral z různých historických dokumentů.

Vůbec nejstarší historie naší vsi zasahuje až do střední doby bronzové, kdy začal tato území . osidlovat lid s mohylovou kulturou. Dokladem toho je 42 mohyl nalezených v lese „Atlas“ u Řepče.

Ves Řepeč, pokud paměti sahají, náležela k biskupskému panství Týnu nad Vltavou. 28.5.1283 ji pro svou odlehlost prodal biskup Tobiáš Jindřichovi z Rožmberka, načež příslušela i s 20 lány k Příběnicům. Poněvadž zůstaly Příběnice od r. 1437 neosídlené, části obce Řepeč připadly choustnickému panství. Od 16. století příslušela ves ke statku Stádleckému, a to až do roku1848. Od roku1850 je samostatnou obcí s osadou Kášovice.Roku 1750 bylo v Řepči 17 gruntů a 1 chalupa, roku 1880 však již 56 čísel a celkem 449 mužů a žen. V tomto období vznikají jména částí obce – Na Karlově, V Souhradí, Za Humny… a jména polí – V Řepečkách, K Jablonskému, Pod Kuklí…Kalendář akcí


Sportoviště

Novinky na úřední desce

Odpady

Termíny svozu komunálního odpadu na období podzim / zima 2020/2021.


Usnesení ze zasedání ZO.č.4

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 15.9.2020


Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č.5/2020 a č.6/2020


Zasedání ZO

Oznámení termínu zasedání Zastupitelstva Obce Řepeč č.4.


Nabídka zaměstnání

Bava farma Olší nabízí zaměstnání.


Prodej nemovitosti

Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti.


Veřejná vyhláška MZE

Opatření obecné povahy


Oznámení o uzavření OÚ

Informace o uzavření Obecního úřadu.


Usnesení ze zasedání ZO

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.6.2020


Revize katastru

Pozvánka k ústnímu jednání.


Aktuality

Pozvánka
Pozvánka na den otevřených dveří ZD Opařany.
více
Očkování psů proti vzteklině
Povinné očkování psů proti vzteklině proběhne v úterý 29.8.2023
více
Účetní výkazy
Výkaz 7/2023
více
Zasedání ZO
Oznámení termínu zasedání ZO Řepeč č.5
více
Podpora nově narozených dětí 2023 - Publicita
více
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.5/2023
více
Publicita POV 2023
Informace o dotaci poskytnuté Jihočeským krajem v rámci Programu obnovy venkova 2023
více
Zpravodaj 0223
Publikováno nové číslo Zpravodaje
více

Pozvánka

Pozvánka na tradiční myslivecký ples 25.12.2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-na-ples-2019.pdf 68.1 Kb

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled 2021 - 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyhled-rozpoctu-2021.pdf 306.1 Kb

Kácení dřevin

Povolení kácení dřevin -Patceltová.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kaceni-drevin-patceltova.pdf 294.9 Kb

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - výjimka k lovu bobra evropského.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
a-navrh-zmeny-oop-bobr-uredni-deska-s.z.-130079-2019.pdf 217.2 Kb