Usnesení zastupitelstva

Usnesení ze zasedání zastupitelstva

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 6.4.2010

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč

                      ze dne 6.4.2010

 

 

Usnesení 11/2010:   Zastupitelstvo obce jednomyslně schváluje prodej pozemku

p.č. 922/8 o výměře 1023 m2 a pozemku p.č. 1032/5 o výměře 54 m2  p. Miloši Mindlovi za cenu  200 Kč/m2 tj. za celkovou částku  215 400,- Kč a pověřuje starostu  obce podpisem kupní smlouvy. Záměr prodeje stavebních pozemků byl zveřejněn na úřední desce od   16.2 . 2010.

 

 

Usnesení 12/2010:   Zastupitelstvo obce  jednomyslně schváluje prodej pozemku

p.č. 1032/2 o výměře 557 m2,   p.č. 1033/2   o výměře 224 m2 a pozemku p.č. 922/9 o výměře 199 m2  p. Janu Mlezivovi za cenu  200 Kč/m2 tj. za celkovou částku 196 000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy. Záměr prodeje stavebních pozemků byl zveřejněn na úřední desce od  16.2 . 2010.

 

 

Usnesení 13/2010 :  Zastupitelstvo obce se na návrh výběrové komise rozhodlo zúžit výběr na firmy Bekera, Topas a Strabag se žádostí o upřesnění nabídek.

 

 

Usnesení 14/2010 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje smlouvu o zajištění povinné školní docházky na II. pololetí školního roku 2009/2010 s Městem Tábor.

 

Usnesení 15/2010 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje dodatek ke smlouvě o likvidaci komunálního odpadu s firmou Služby města Milevska, kterou se mění ceny za uložení 1t komunálního odpadu. 

 

 

Usnesení 16/2010 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje nákup nového víceúčelového komunálního stroje za cenu 457 200 Kč,- vč. DPH.

 

Usnesení 17/2010 :  Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje mimořádnou sociální výpomoc pro p. Josefa Hrona.

 

 

 

                                                                                                Starosta  obce :

                                                                                                 Jiří Vozábal