Usnesení zastupitelstva

Usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 15.7.2008

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.4/08 ze dne 15.7.2008

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč

                      ze dne 15.7.2008

 

 

 

Usnesení 25/2008: Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně zamítá prodej 200 kusů prioritních akcií České spořitelny a.s. ( ISIN CZ 0008023736) za cenu 500 Kč,- za jeden kus ( celkem 100 000,- Kč) .

 

Usnesení 26/2008: Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo rozpočtové změny dle přílohy.

 

Usnesení 27/2008: Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo předávací protokol na akci ,,Rekonstrukce střešního pláště hasičské zbrojnice v obci Řepeč “.

 

Usnesení 28/2008:  Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo zprávu kontrolní komise SMOOT ze dne 15.5.2008.

 

Usnesení 29/2008:  Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo rozbor hospodaření  obce ke dni 30.6.2008 .   Obec hospodařila s příjmem 2 636 316, 34 Kč,-

a vydala 2 894 315 Kč,-.

 

 

 

                                                                                                Starosta  obce :

                                                                                                 Jiří Vozábal