Usnesení zastupitelstva

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

Usnesení za zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.8 ze dne 21.12.2010

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč

                      ze dne 21.12.2010

 

 

Usnesení 55/2010:  Zastupitelstvo obce  jednomyslně schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 1/2010 o místních poplatcích.

 

Usnesení 56/2010 : Zastupitelstvo obce  jednomyslně schvaluje rozpočtové změny č. 4 dle přílohy.

 

Usnesení  57/2010 : Zastupitelstvo obce Řepeč jednomyslně  schvaluje opětovné uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků s městem Tábor. Obec Řepeč nadále není schopna svými orgány výkon přenesené působnosti na tomto úseku zabezpečit.

 

Usnesení 58/2010 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje rozpočtové provizorium na období od 1.1.2011 až do doby než bude schválen řádný rozpočet obce. V období rozpočtového provizoria obec hradí jenom nejnutnější výdaje ve výši maximálně 1/12  příjmové části rozpočtu roku 2010 za kalendářní měsíc, zabezpečující provoz obecního úřadu a obce, přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků a dále hradí závazky vyplývající z již  uzavřených smluv .

 

 

Usnesení 59/2010 :  Zastupitelstvo obce  jednomyslně schváluje novou Vnitřní směrnici časového rozlišení a dodatek Vnitřní účetní  směrnice obce Řepeč.

 

 

Usnesení 60/2010 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje hospodaření SDH Řepeč za rok 2010 dle přílohy.

 

Usnesení 61/2010 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce Řepeč s platností od 1.1.2011.

 

starosta obce                                                 p.Jiří Vozábal                       12 390 Kč,-

místostarosta obce                                        p. Jiří Štecher                       10 850 Kč,-

předseda kontrolního výboru                        p. Hořejší Vladimír                 1 270 Kč,-

předseda finančního výboru                          p. Čítek Vladislav                  1 270 Kč,-

předseda pořádkového výboru                    p. Mrzena Jiří                         1 270 Kč,-

předseda sociálního výboru                          paní Přibylová Vladimíra       1 270 Kč,-

předseda stavebního výboru                        p.Hořejší Antonín                   1 270 Kč,-

 

 

 

                                                                                                Starosta  obce :

                                                                                                 Jiří Vozábal

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
usneseni-ze-zasedani-zastupitelstva-obce-repec.doc 25.1 Kb