Usnesení zastupitelstva

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 31.3.2009

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č. 2/2009 ze dne 31.3.2009

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč

                      ze dne 31.3.2009

 

 

Usnesení 7/2009 :  Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje firmu W Partner jako  dodavatele  vybavení na zřízení pracoviště Czech Point.

 

Usnesení 8/2009:  Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo smlouvu o dílo se ZD Opařany na položení obrubníků kolem komunikace v celkové výši  189 000 Kč,-, bez DPH.

 

Usnesení 9/2009 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje výši měsíčních odměn pro neuvolněné zastupitele obce v souladu s přílohou č.1 k nařízení vlády č. 37/2008 s platností od 1. 4. 2009.

 

Usnesení 10/2009 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo Koordinační dohodu s Policií ČR.

 

Usnesení 11/2009 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo spoluúčast na financování neinvestičního Grantu pro SDH ve výši  28 014 Kč,-.

 

Usnesení 12/2009:  Zastupitelstvo obce jednomyslně zamítlo žádost firmy Heron o udělení souhlasu k výsadbě ovocných alejí z důvodu nepředložení projektu.

 

Usnesení 13/2009:   Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo návrh řešení parkových úprav na návsi.

 

Usnesení 14/2009: Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje smlouvu o zajištění povinné školní docházky s Městem Tábor.

 

                                                                                                Starosta  obce :

                                                                                                 Jiří Vozábal