Usnesení zastupitelstva

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 30.6.2009

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.4 ze dne 30.6.2009

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč

                      ze dne 30.6.2009

 

 

 

Usnesení 20/2009 :  Zastupitelstvo obce  jednomyslně schválilo závěrečný účet obce za rok 2008 s výrokem ,,bez výhrad“. Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce od 14.6.2009  do 30.6.2009.

 

Usnesení 21/2009  : Zastupitelstvo obce  jednomyslně schválilo odměnu pro účetní obce pí. Kaspříkovou ve výši 4 000 Kč,-

za vzorně vedené účetnictví obce.

Usnesení 22/2009 :   Zastupitelstvo obce  jednomyslně schválilo rozbor hospodaření obce ke dni 30.6.2009. 

Obec hospodařila s příjmy 2 295 937, 41 Kč,- a vydala 2 069 003, 40 Kč,-.

 

Usnesení 23/2009: Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje zprávu kontrolní komise SMOOT  ze dne 29.5.2009

 

Usnesení 24/2009 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo povodňový plán obce Řepeč.

 

Usnesení  25/2009 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje rozpočtové změny dle přílohy.

 

Usnesení 25/2009 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo návrh na uzavření smlouvy na vypracování grantové žádosti  do regionálního operačního programu MMR Jihozápad s firmou G- PROJEKT  a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.  

 

 

 

                                                                                                Starosta  obce :

                                                                                                 Jiří Vozábal