Usnesení zastupitelstva

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 19.2.2008

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 19.2.2008

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč
                      ze dne 19.2.2008

Usnesení 1/2008:   Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje rozbor hospodaření obce ke dni 31.12.2007. Obec hospodařila s příjmy 3 957 225, 66 Kč,- a vydala 2 883 987 Kč,- . Stav běžného účtu byl k tomuto datu 3 179 619, 80 Kč,-.

 

Usnesení 2/2008:   Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje rozpočet obce na rok 2008 v paragrafovaném členění . Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný ve výši

 4 758 000 Kč,- jak na straně příjmů tak výdajů .

 

Usnesení 3/2008 : Zastupitelstvo obce po projednání jednomyslně schvaluje záměr na vybudování nových chodníků podél komunikace p.č. 1886 a rekonstrukci stávajících chodníků ,, Na humnech“ a pověřuje starostu obce předložením finanční kalkulace projektu.

 

Usnesení 4/2008: Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje opravu zásahového vozidla Tatra místního SDH.

 

Usnesení 5/2008 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje povodňovou komisi ve složení . předseda : starosta obce Jiří Vozábal , členové : p. ing. Jiří Štecher, Čítek Vladislav, Rachfalski Aleš , Mrzena Jiří.

Usnesení 6/2008 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje ustavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Řepeč.

 
 
 
                                                                                                Starosta obce :
                                                                                                 Jiří Vozábal