Usnesení zastupitelstva

Usnesení ze zasedání zastupitelstva č.07/09

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.07/09

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč

                      ze dne 29.12.2009

 

 

 

Usnesení 43/2009 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo rozpočtové provizorium na období od 1.1.2010 až do doby než bude schválen řádný rozpočet obce.

 

Usnesení 44/2009: Zastupitelstvo obce  jednomyslně schválilo rozpočtové změny dle přílohy.

 

Usnesení 45/2009: Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo hospodaření SDH Řepeč .

Usnesení 46/2009:  Zastupitelstvo obce jednomyslně  schválilo složení inventarizační komise pro rok 2009  na provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce.

 

Usnesení 47/2009: Zastupitelstvo obce  jednomyslně schválilo prodejní cenu pozemků určených k výstavbě a to na 200 Kč,- /1m2.

 

 

Usnesení 48/2009 : Zastupitelstvo obce jednomyslně rozhodlo že od 1.1.2010 budou ceny palivového dřeva a stočného účtovány v loňských cenách + DPH.

 

 

                                                                                                Starosta  obce :

                                                                                                 Jiří Vozábal