Usnesení zastupitelstva

Usnesení ze zasedání zastupitelstva č.06/09

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.6/2009 ze dne 10.11.2009

 
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč
                     ze dne 10.11.2009
 
 
 
 
 Usnesení 36/2009 : Zastupitelstvo obce  jednomyslně schvaluje návrh smlouvy se spol. E.ON o zřízení věcného břemene na pozemcích obce p.č.1860, 1858, 128/5, 1843/1, ZE128/1, ZE127/2, ZE126/1, 1032/1 v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí rozvodné sítě NN v úseku od Pomníku na náves a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
 
Usnesení 37/2009 : Zastupitelstvo obce  jednomyslně schvaluje smlouvu o zimní údržbě komunikací se ZD Opařany . Cena za dílo dosáhne částky 1 000 Kč,-, bez DPH pro období od 1.11.2009 do 31.12.2009 a 1 000 Kč,- bez DPH pro období od 1.1.2010 do 31.3.2010, cena za posyp bude 500 Kč,- za hodinu + DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
 
Usnesení 38/2009 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje zprávu o výsledcích kontroly finančního úřadu ze dne 18.9.2009 s výrokem ,,bez výhrad“. Kontrola nezjistila nedostatky v oblasti daňových povinností obce vůči Finančnímu úřadu.
 
Usnesení 39/2009 : Zastupitelstvo obce  jednomyslně schvaluje zprávu o výsledcích kontroly hospodaření obce ze dne 8.10.2009 provedené pracovníky Krajského úřadu JČ výrokem bez výhrad.. Výsledek kontroly - ,,bez závad“.
 
Usnesení 40/2009 :  Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje odměny pro občany spolupracující s obcí : pro p. Hořejší Miladu částku 4 000 Kč,- + dárkový balíček v hodnotě 500 Kč,-, pro p. Reitschlagerovou a p. Šimákovou zakoupení dárkového balíčku v hodnotě 500 Kč,- + odměnu 500 Kč,-  jako poděkování za spolupráci při údržbě veřejných prostranství .
Odměnu 4 000 Kč,- pro účetní obce p. Kapříkovou za vzorně vedené účetnictví a bezchybnou přípravu přechodu na nový účetní systém obce.
 
Usnesení 41/2009 : Zastupitelstvo obce  jednomyslně schvaluje rozbor hospodaření obce ke dni 31.10.2009. Obec hospodařila s příjmy 3 741 346, 51 Kč,- a vydala
3 677 909, 15 Kč,- . Na běžném účtu bylo k výše uvedenému datu  3 595 579, 91 Kč,- .
 
Usnesení 42/2009 :  Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje způsob údržby chodníků pro zimu 2009/2010, a rozhodlo o úsecích místních komunikací, které budou označeny značkou ,,cesta se v zimě neudržuje“.
 
                                                                                                Starosta obce :
                                                                                                 Jiří Vozábal