Usnesení zastupitelstva

Usnesení za zasedání zastupitelstva obce Řepeč

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 31.8.2010

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč

                      ze dne 31.8.2010

 

 

 

Usnesení 34/2010:  Zastupitelstvo obce Řepeč vydává v samostatné působnosti v souladu s §6 odst. 5c zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona) v platném znění, za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 stavebního zákona, územní plán Řepeč. Územní plán je vydán opatřením obecné povahy podle ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Usnesení 35/2010:   Zastupitelstvo obce jednomyslně rozhodlo o způsobu rekonstrukce vytápění v budově OÚ  a to v rozsahu výměny otopných těles v bytech vytápěných kotlem na tuhá paliva.

 

Usnesení 36/2010 : Zastupitelstvo obce jednomyslně rozhodlo o rozsahu rekonstrukce bytu po paní Žampachové a to v částce do 20 000 Kč,- na opravu podlahových krytin a  opravy elektrické instalace.

 

 

Usnesení 37/2010 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje podporu zájmové činnosti v obci a to příspěvkem na vytápění do sálu místního hostince.

 

 

 

                                                                                                Starosta  obce :

                                                                                                 Jiří Vozábal