Usnesení zastupitelstva

Usnesení za zasedání zastupitelstva obce Řepeč

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč ze dne 13.7.2010

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč

                      ze dne 13.7.2010

 

 

 

 

Usnesení 33/2010:  V souladu s ustanovením § 67 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění a § 22 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 15 a 16. října 2010, zastupitelstvo obce Řepeč jednomyslně rozhodlo, že  počet členů nového zastupitelstva bude 7.

 

 

 

                                                                                                Starosta  obce :

                                                                                                 Jiří Vozábal