Usnesení zastupitelstva

Usnesení za zasedání zastupitelstva obce Řepeč

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č. 3/2010 ze dne 27.4.2010

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč

                      ze dne 9.3.2010

 

 

 

 

Usnesení 18/2010:    Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje jako dodavatele stavby ,,Rekonstrukce chodníku na Humnech „ firmu Strabag Bohemia  za celkovou cenu 716 564 Kč,- vč. DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo .

 

 

Usnesení 19/2010:   Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje firmu Uniwin jako dodavatele oken pro výměnu v místním pohostinství a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo .

 

 

Usnesení 20/2010 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje prominutí místních poplatků p. Josefu Hronovi z důvodu jeho tíživé sociální situace.

 

 

Usnesení 21/2010 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje  prodejní cenu použitých chodníkových dlaždic. Cena byla stanovena na 15 Kč,- za 1 kus.

 

Usnesení 22/2010:  Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje prodej použitého zahradního traktůrku. Vyvolávací cena je stanovena na 20 000 Kč,-.

 

                                                                                                Starosta  obce :

                                                                                                 Jiří Vozábal