Usnesení zastupitelstva

Usnesení za zasedání zastupitelstva obce Řepeč

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Řepeč č.8 ze dne 30.12.2008

 
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Řepeč
                     ze dne 30.12.2008
 
 
 
 
 
 
Usnesení 52/2008 : Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo rozpočtové provizorium na období od 1.1.2009 až do doby než bude schválen řádný rozpočet obce.
 
 
Usnesení 53/2008: Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo rozpočtové změny dle přílohy.
 
Usnesení 54/2008: Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo hospodaření SDH Řepeč .
Usnesení 55/2008: Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně zamítlo žádost spol. SOANZ o sponzorský dar.
 
 
                                                                                                Starosta obce :
                                                                                                 Jiří Vozábal