Usnesení zastupitelstva

Jednání zastupitelstva obce ze dne 9.8.2006 a 26.9.2006

Některé body z jednání ZO ze dne 9.8.2006 a 26.9.2006

1. ZO vzalo na vědomí hospodaření obce ke dni 31.7.2006

2. ZO vzalo na vědomí informace o opravě obecních komunikací. Opravu provádí firma STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice

3. ZO rozhodlo v souvislosti s přijetím zákona č. 107/2006 Sb. o zvýšení nájemného v obecních bytech, kde je dosud tzv. regulované nájemné. Uvedené nájemné lze zvyšovat pouze v rozsahu stanoveném uvedeným zákonem. Měsíční nájemné tak bude od 1.1.2007 činit u bytu ,,nájemce" paní Žampachové 1136,-Kč (výměra bytu 84m2), u bytu ,,nájemce" paní Široké 1198,-Kč (výměra bytu 86m2). Nájemné u ostatních bytových jednotek v domě čp. 83 se řídí jinými pravidly, neboť se jedná o byty vybudované s pomocí státní dotace, a tudíž se jedná o tzv. věcně usměrňované nájemné.