Úřední deska

Očkování psů

Informace pro všechny vlastníky psů.

V úterý 29.8.2017 bude od 16:30 hod. do 17 hod. na návsi prováděno očkování psů proti vzteklině.