Úřední deska

Informace pro občany

Informace o probíhající deratizaci

Dovolujeme si informovat občany, že v průběhu měsíce dubna bude opakovaně prováděna plošná deratizace kanalizační sítě.