Rozpočet

Návrh rozpočtu 2010

Návrh rozpočtu Obce Řepeč na rok 2010.

        Návrh rozpočtu  OBCE  ŘEPEČ  - rok 2010  
         
Příjmy        
         
Paragraf Položka    
1032   lesní hospodářství 3 000 000  
2141   obchodní činnost 6 000  
2321   vodohospodářská zařízení - stočné 83 000  
3314   knihovna 500  
3392   kulturní domy 8 000  
3612   bytové hospodářství 155 000  
3639   komunální služby,územní rozvoj 220 000  
3745   veřejná zeleň 21 000  
6171   vnitřní správa 1 500  
  1111 daň FO ze záv.činnosti 450 000  
  1112 daň FO z podnikání 35 000  
  1113 daň FO vybíraná srážkou 40 000  
  1121 daň z příjmu PO 470 000  
  1211 DPH 1 000 000  
  1511 daň z nemovitostí 450 000  
  1337 poplatek za odpad 90 000  
  1341 poplatek ze psů 5 500  
  4112 dotace na výkon státní správu 79 800  
  4122 investiční dotace od kraje 108 000  
6310   finanční operace 30 000  
Příjmy  celkem   6 253 300  
         
         
Výdaje        
         
Paragraf Položka    
1032   lesní hospodářství 2 426 000  
2141   obchodní činnost 180 000  
2212   silnice 411 100  
2219   chodníky 500 000  
2221   provoz veřejné silniční dopravy 4 000  
2310   pitná voda 5 000  
2321   odvádění a čištění odpadních vod 24 000  
3113   základní školy - příspěvek šk.docházka 175 000  
3314   knihovna 21 000  
3326   kapličky 4 000  
3341   veřejný rozhlas 1 000  
3392   kulturní domy 183 000  
3399   Sbor pro občanské záležitosti 29 000  
3419   tělovýchovná činnost 30 000  
3429   zájmová činnost 50 000  
3612   bytové hospodářství 17 000  
3631   veřejné osvětlení 95 000  
3639   komunální služby, územní rozvoj 263 000  
3722   sběr a svoz komun.odpadů 175 000  
3723   sběr a svoz ostatních odpadů 85 000  
3745   péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 433 000  
5512   požární ochrana 55 500  
6112   zastupitelstvo obce 410 000  
6171   činnost místní správy 382 000  
6310   výdaje z finanačních operací 6 000  
6320   pojištění  majetku 8 000  
6402   finanční vypořádání minulých let 700  
    DPH 280 000  
Výdaje  celkem   6 253 300