Výbor MS

Výbor

Výbor MS Řepeč, z.s. byl zvolen v roce 2018 a to na pětileté období. Výbor je volen na členské schůzi členskou základnou na základě předložených návrhů. Hlasování je tajné.

Výbor Myslivecké sdružení Řepeč, z. s.

Výbor v čele s předsedou je statutárním orgánem sdružení. Za výbor je ve všech záležitostech oprávněn jednat předseda spolku, popřípadě v jeho nepřítomnosti místopředseda. Výbor je tvořen předsedou, místopředsedou, jednatelem, hospodářem, finančním hospodářem a členami výboru. Výbor MS Řepeč z. s. je devítičlený. V roce 2018 byli do výboru zvolení: 

  • předseda - MVDr. Lubomír Nezbeda
  • místopředseda - Miroslav Kosobud
  • myslivecký hospodář - Ing. Milan Ťoupal
  • finanční hospodář - Ing. Miroslav Štecher
  • jednatel - Jan Matějček ml.
  • člen výboru - Vladimír Hruška st.
  • člen výboru - Libor Hruška
  • člen výboru - Milan Ťoupal st.
  • člen výboru - Josef Vrchota

 

 


 

 

 

zpět