Honitba Řepeč

Příprava na sezónu

Každý rok se aktivně zapojí všichni členové MS do příprav na novou mysliveckou sezónu.

V současné době, kdy se u nás vyskytuje dostatek drobné i spárkaté zvěře, je nezbytné využívat všech legálních prostředků k udržení rovnováhy v populaci zvěře. Např. liška obecná nemá jiného predátora než člověka a krom toho je vektorem některých nebezpečných infekcí přenosných i na člověka. Její přiměřená a důmyslná regulace je podporovaná i ze strany státu v podobě dotací na budování umělých nor - vše se souhlasem majitelů honebních pozemků a v souladu s platnými předpisy.   

Příprava na sezónuPříprava na sezónuPříprava na sezónuPříprava na sezónuPříprava na sezónuPříprava na sezónuPříprava na sezónuUkládání sklapovací norySklapovací nora

Oproti tomu je významným způsobem věnována pozornost drobné zvěři. 

Zazvěření honitby zdravou zaječí zvěří může významným způsobem ovlivnit početní stav budoucí populace a utuží odolnost zvěře:

Příprava na sezónuPříprava na sezónuPříprava na sezónuPříprava na sezónuPříprava na sezónuPříprava na sezónuzajic v honitběvýskyt zajíců je příznivý

Bažanti jsou připravováni k vypuštění v období před podzimními hony. Příjemným zjištěním je, že malá část neodlovených bažantů zůstává v honitbě, kde na jaře zahnízdí.

Příprava na sezónuPříprava na sezónuPříprava na sezónuPříprava na sezónuVybouštění bažantů do voliery, kontrola zdravotního stavu

Pro polodivoký odchov kachen jsou se souhlasem majitelů využívány 4 rybníky. Současně jsou vytvářeny vhodné podmínky pro zahnízdění divokých kachen všeho druhu. Jejich ochraně je věnována dostatečná péče.

Příprava na sezónuPříprava na sezónuPříprava na sezónuPříprava na sezónuPříprava na sezónuPříprava na sezónuPříprava na sezónuPříprava na sezónuPříprava na sezónuPYíprava na sezónu

Zvěř je někdy obětí nehod na silnicích:

PYíprava na sezónuPYíprava na sezónuPYíprava na sezónuMedailový daněk - sražen na silnici v sousední honitbě 2.1.2010Příprava na sezónuPříprava na sezónuPříprava na sezónuPříprava na sezónuPříprava na sezónuPříprava na sezónu

 

EKOLOGIE A MYSLIVCI

Citlivé vnímání stavu v přírodě je pro každého myslivce stěžejní. Z toho důvodu se každoročně ve spolupráci s obcí Řepeč pořádají úklidové akce v celém revíru honitby. Výsledky jsou patrné a svým způsobem i žalostné, ale bohužel, někteří spoluobčané nemají zřejmě na věc stejný názor. Pokaždé se kontejner naplní a to vše nasbíráno kolem cest a v lese.

Příprava na sezónuPříprava na sezónuPříprava na sezónuPříprava na sezónuPříprava na sezónuPYíprava na sezónuPYíprava na sezónuPYíprava na sezónuPYíprava na sezónuPYíprava na sezónu

Stavba chladícího boxu

Zahájení stavby dne 27.dubna 2013

Příprava na sezónuPříprava na sezónuPříprava na sezónu

Mimořádné trofeje:

Medailový jezevecDoprovod poplatkového lovce

Máme rádi přírodu, ale někdy je to ze od jiných občanů nešetrné:

Příprava na sezónu

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
CZ 31840152 MS Řepeč, o.s..pdf Příprava na sezónu 540.8 Kb
Nabídka MS - zvěřina.pdf Příprava na sezónu 112.2 Kb
Nabídka MS 2.docx Příprava na sezónu 32.7 Kb