Historie

Historie a současnost MS Řepeč

MS Řepeč, o.s. je především spolkem místních milovníků přírody, zvěře, myslivosti, pohody, dobré nálady. Řepečtí myslivci jsou otevření pro všechny občany obce a příznivce myslivosti. Je snahou všech dělat dobrou českou myslivost se všemi krásnými tradicemi, které si česká myslivost bezpochyby zaslouží. Původních zakladatelů sdružení je sice již jen málo, ale jejich trvalý odkaz je novým členům sdružení stále připomínán.

Historie a současnost sdružení

Historie a současnost MS ŘepečHistorie a současnost MS ŘepečHistorie a současnost MS ŘepečHistorie a současnost MS ŘepečHistorie a současnost MS ŘepečHistorie a současnost MS ŘepečHistorie a současnost MS ŘepečHistorie a současnost MS ŘepečHistorie a současnost MS Řepeč Historie a současnost MS Řepeč Historie a současnost MS Řepeč Historie a současnost MS ŘepečPsík mývalovitý - uloven mysliveckou stráží

Základním mottem současné členské základny je „vytvářet velmi dobré podmínky pro odpočinek a pro naplnění krásné celoživotní záliby. Myslivost je místem pro navazování přátelství. Vítáme každého, kdo s kamarádskou a družnou náladou přichází.“

Pro členy a i naše lovecké hosty je zde poměrně pestrá nabídka příležitostí pro příjemný pobyt v prostředí naší honitby, kde je převaha zvěře černé a srnčí zvěře, v poslední době se vyskytuje i zvěř dančí, občas byla u nás pozorována i zvěř losa evropského. Dne 11.9.2001 pak bylo pro býka losa evropského osudné přecházení hlavní silnice, kdy došlo k jeho sražení osobním autem a usmrcení.

Z drobné zvěře lovíme divoké a polodivoce chované kachny na celkem čtyřech rybnících, zvěř    bažantí, divoké holuby a zajíce.

Další běžnou zvěří je liška, zřídka i jezevec, psík mývalovitý a kuna.

Plán lovu srnčí zvěře je obvykle:  8 - 10 srnců a odpovídající počet holé                               
Lov černé/rok:  70 - 110 ks selat + lončáků, 4-6 bachyní, 1 - 3 kňouři                                      
Členská základna - stav ke dni 1.1.2013: 20 členů + 2 čestní členové.                                  
Zájem o členství v našem MS převyšuje možnosti. Upřednostňujeme místní občany, rodáky anebo zájemce, jimž je obec Řepeč srdcem blízká.                                                                    
Honitba:    1014ha - z toho: 366, 5ha les, 17ha vodní plocha a 630,5ha zemědělsky využívaná plocha.                                                                                     
 

Historie a současnost MS ŘepečHistorie a současnost MS ŘepečHistorie a současnost MS ŘepečHistorie a současnost MS ŘepečHistorie a současnost MS ŘepečHistorie a současnost MS ŘepečZima v honitběZima v honitbě