Aktuality

Připravované akce

Vážení spoluobčané, milé děti, Svaz žen v Řepči pro vás

připravuje a tímto vás srdečně zve na tyto akce:

Připravované akce

Září/říjen/listopad, pravděpodobně neděle před nácvikem na besídku

uskutečníme několik tvořivých dílniček pro děti, termín a téma bude upřesněn

na plakátu. První dílnička na téma dlabání dýní se uskuteční v neděli 6.10.2019 

od 14 hodin, od 16 hodin bude první nácvik na besídku.

 

12.10.2019 – drakyáda a tradiční pečení brambor v ohni

/louka nad Trávnickým rybníkem14:00hod./

1.11.2019 – malování s řízky – relaxační večer pro maminky!

smiley !!!Dětem a mužům vstup přísně zakázán!!! smiley

1.12.2019 - tradiční adventní vyrábění nejen pro děti – tvořivá dílnička /14:00/

7.12.2019 – vystoupení v rámci posezení pro naše penzisty - vánoční besídka

15.12.2019 – celodenní výlet do Hudebního divadla Karlín, muzikál pro děti

Královna Kapeska

24.1.2020 – babský maškarní bál , letos poprvé zvýhodněné vstupné pro masky

15.2.2020 – tradiční maškarní průvod

29.2.2020 – dětský karneval /14:00 hod./

5.4.2020 – tvořivá dílna „Velikonoce“, nejen pro děti…

30.4.2020 – čarodějnice – /pečení vuřtů, lampionový průvod, výroba řepečské

čarobáby, pojďte zaplnit náves čarodějnicemi a čaroději, v přestrojení

vítáme nejen děti, ale dospěláky/

květen 2020 – termín upřesníme v závislosti na počasí – rybářské závody

7.6.2020 – dětský den

14.6.2020 – celodenní výlet – místo upřesníme


 

Vzhledem k časovému odstupu plánovaných akcí je samozřejmě změna termínu možná, sledujte prosím nástěnku v obci a plakáty umístěné v jednotě 

Pojďte se s námi zapojit do kulturního dění v obci, přiveďte své děti k dobré zábavě a tradicím. My se na vás moc těšíme už dnes. Ženy Řepeč.