Úřední deska

Nabídka knih.

Nabídka bezplatného odběru knih z místní knihovny v Řepči.

Místní lidová knihovna v Řepči nabízí bezplatně knihy vyřazené z evidence MLK. K odběru ve výpůjční době nebo po dohodě s paní Mrzenovou.