Úřední deska

Honební společenstvo

Valná hromada Honebního společenstva Řepeč- Kášovice

Starosta HS oznamuje všem vlastníkům honebních pozemků, že v sobotu 30. března 2019 se v klubovně místního hostince koná valná hromada Honebního společensta Řepeč - Kášovice. Začátek je v 17 hod.